Logo Bernhard Sauter Bernhard Sauter

Werke - Migros-Sack

29. Migros-Sack 1991

Migros-Sack

© Copyright: Bilder + Werke Bernhard Sauter / Fotos + Texte Eva Sauter Lemmenmeier